สรุปสูตรฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าทั้งหมด

รูปภาพของ sss27041

คำนำ :เหมาะสำหรับเด็กวิทย์ที่กำลังทำเมนูสูตร

   ไฟฟ้าสถิต 

สูตร  แรงระหว่างประจุ