เกมสนุก

รูปภาพของ ssspoonsak

มาเล่นเกมกันเถอะ

     พอพูดถึงเกม ส่วนใหญ่มักจะมีแนวคิดถึงสิ่งที่มีแต่ความบันเทิง ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเรียนรู้มากนัก คราวนี้ลองมาเล่นเกมทายคำตอบกัน เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอน การบรรยาย การอบรม

อุปกรณ์การเล่น

  1. สำหรับครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ต ต่อออกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
  2. สำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ จำนวนเท่ากับผู้เล่น หรือเท่ากับจำนวนกลุ่มผู้เล่น 

วิธีเล่น

  1. ครูเข้าคำถามเกมที่ต้องการ เช่น เรื่องอาเซียน
  2. นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.kahoot.it ใส่รหัส Game-Pin แล