คลังรูปภาพ

| หน้าห้องคลังรูปภาพ | ภาพประชุม อบรม สัมนาภาพประกอบการเรียนภาพอื่นๆ |

คลังรูปภาพ www.thaigoodview.com

           เราได้รวบรวมภาพต่าง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นภาพที่ผมถ่ายหรือสร้างขึ้นมาเอง แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ครู นักเรียน ผู้ปกครองส่งมาให้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา หากมีอะไรที่ต้องการแนะนำก็บอกกันมานะครับ

           หมายเหตุขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงห้องคลังรูปภาพเพื่อสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ห้องเดิมคือ www.thaigoodview.com/gallery/index.html ยังคงใช้งานได้อยู่ อาจจะไม่สะดวก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ภาพล่าสุด

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 18-20 ตุลาคม 2555

อยู่ที่ห้อง ภาพประชุม อบรม สัมนา

 

เริ่มสร้างคลังรูปภาพตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2543

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี